A szerelem fogalma

Különös mondás a képen olvasható szlogen, elvégre, miért ne gondolhatnánk éppen ellenkezőleg a dolgot, és állíthatnánk azt, hogy lám-lám megfigyelve az emberi viselkedést, arra jutottunk, hogy lehet valaki egyszerre két emberbe szerelmes.

Ezzel szemben ez a "mém" tulajdonképpen azt állítja, hogy ilyen nincs, a szerelem fogalmából következik majdhogynem definíciószerűen, hogy nem lehet egyszerre két emberbe szerelmesnek lenni - szerintem, erre utal, az "igazán" kitétel.

Vegyünk egy másik példát: a fociban egyszerűen nem lehetséges - a foci szabályait alapul véve -, hogy mindkét csapat egyszerre kapjon gólt, mivel csak egy labda lehet játékban egy időben. Ha egy fociban nagyon járatlan ismerősünk azt állítaná, hogy ő látott egy olyan focimeccset, ahol a két csapat egyszerre kapott gólt, akkor azt mondanánk, hogy ő nem is focimeccset látott, hanem valami újfajta játékot, aminek mások a szabályai.

A cikk a hirdetés után folytatódik

Bizonyos fogalmaink mint mondjuk a "kutya" úgy működnek, hogy megfigyeljük, hogy milyenek a kutyák. Ha egyszer találunk majd egy kutyát, amelynek természettől fogva zöld a szőre, akkor nem azt fogjuk mondani, hogy az nem kutya, inkább a kutyákról alkotott fogalmunkat kell felülvizsgálnunk.

Más fogalmaink viszont úgy működnek, hogy a valóságnak kell hozzájuk igazodni. Mint ahogyan a fenti focis példában. Ahhoz, hogy valami gól lehessen, az kell, hogy a foci szabályai szerint legyen játszva, és azok szerint "gól"-nak számítson. Hasonlóak még a jogi definíciók, pl. "lőfegyvernek minősül minden tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki"

Sajnos a határ nem biztos, hogy ennyire szépen meghúzható, például (állatbarátok ugorjanak egy mondatot) kutya-e a halott kutya, vagy a medvévé átoperált kutya? És mi a helyzet mondjuk a "szék" fogalmával. Valaki mondhatná, hogy bárminek ami szék, annak kutya kötelessége, hogy olyan legyen, hogy rá lehessen ülni. Na de mi van mondjuk egy babaházi székkel? Az szék, vagy csak olyasmi-mint-egy-szék?

Egy másik jó példa, ahogyan a konfuciánus filozófusok érveltek a rossz királyok ellen Kínában. A király definíció szerint olyan, aki törődik a népével. Ha egy király rossz király, ha nem törődik a népével, akkor nem is király - nem felel meg a nevének -, azaz nyugodtan fel lehet ellene lázadni, nem köt az alattvalói hűség. Azon is el lehet morfondírozni, hogy pénz-e, a hamis pénz. És így tovább...

Vegyük észre, hogyan szivárog be ez a gondolat a következő érvelésbe: "te nem is szeretsz; ha ugyanis szeretnél, akkor ezt-és-ezt tennéd!" A beszélő itt arra akarja rábírni a hallgatót, hogy tegyen meg valamit, különben (irgum-burgum) nem lesz róla állítható, hogy szereti (mármint a beszélőt). Igen ám, de mi jogosítja fel a beszélőt arra, hogy ő bírálja el, hogy kire alkalmazható a "szeret" fogalom?

Úgy tűnik, hogy valójában igencsak homályos, hogy mik a feltételei a "szeret" fogalom alkalmazásának. Egyáltalán nem köthető ki vagy írható elő, hogy csak az számíthat szerelmesnek, aki így vagy úgy viselkedik, miként a "gól" vagy "lőfegyver" esetében láttuk.

Íme egy nagyszerű példa arra, hogy a filozófiában alkalmazott fogalmi megkülönböztetés mennyire nem elvont spekulatív módszer, valójában nap mint nap alkalmaznunk kell(ene), hogy átlássunk a csalóka álokoskodásokon és tévedéseken.

Legújabbak

Roland Barthes

Töredékeink könyve

Roland Barthes: Roland Barthes Roland Barthes-ról. Typotex, Budapest, 2016, ford.: Darida Veronika.

Különböző népek zászlói

A népek joga

John Rawls: A népek joga: Visszatérés a közös gondolkodás eszméjéhez (Ford.: Krokovay Zsolt). Budapest: L’Harmattan. 2008.

A jó diktátor

Bizony-bizony, ha lenne egy derék diktátorunk, akkor minden sokkal jobb lenne. Nem lenne annyi széthúzás, nem lennének folyton ellenvélemények, amelyek megakadályoznák a helyes kormányzást.

Igazságtalan-e az alapjövedelem?

Sokat vitatott kérdés, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem milyen gazdasági és társadalmi következményekkel járna. Minket filozófusokat viszont az érdekel, hogy igazságos intézmény-e.

Igaz szó, igaz élet

Cseke Ákos: Igaz szó, igaz élet. A kései Foucault és az igazság története. L'Harmattan, Budapest, 2015.

Teremtés

Az emberi méltóság filozófiája

Barcsi Tamás könyve, Az emberi méltóság filozófiájanem csak felvázol egy sajátos koncepciót a mindenkit megillető minimális tiszteletről, de átfogó történeti áttekintést is ad.