FilTV: A felvilágosodástól az elsötétítésig

 Ludassy Mária egyik fő kutatási területe – és az alábbi előadás témája – a francia felvilágosodás egy mai napig hallatlan jelentőségű kérdésfelvetése: vajon a politikai vezetés feladata, hogy az új generációt szigorúan az erényes társadalom eszményi elveinek megkérdőjelezhetetlen tiszteletére nevelje? (Ezt a nézetet képviselte például Robespierre és Rousseau.) Ám a gondolkodás nélküli engedelmességre nevelés, azzal a veszéllyel jár, hogy a nép vakon engedelmeskedik majd akkor is, amikor a politikai vezetők gonosz vagy ostoba döntéseket hoznak. Condorcet ezzel szemben a nevelésből ki akar zárni minden autoritást, és a szabad és önálló véleményalkotást helyezi előtérbe, amivel kapcsolatban viszont az a kétely merülhet fel, hogy így semmi sem garantálja, hogy végül valaki nem az emberiesség elveinek elvetése mellett dönt.

„Helvetius – Semmi sem jobb, mint az önkényuralom egy igazságos és erényes fejedelem alatt.

Diderot – És ön az Helvetius, aki dicsérőleg idézi a zsarnok e maximáját? Minden önkényuralom rossz, az igazságos és felvilágosult fejedelem önkényes uralma a legrosszabb. Épp erényei jelentik a legveszedelmesebb csábítást: észrevétlenül hozzászoktatják a népet ahhoz, hogy szolgálja és szeresse utódját bármilyen gonosz vagy ostoba legyen is az.”

 

 

Legújabbak

Roland Barthes

Töredékeink könyve

Roland Barthes: Roland Barthes Roland Barthes-ról. Typotex, Budapest, 2016, ford.: Darida Veronika.

Különböző népek zászlói

A népek joga

John Rawls: A népek joga: Visszatérés a közös gondolkodás eszméjéhez (Ford.: Krokovay Zsolt). Budapest: L’Harmattan. 2008.

A jó diktátor

Bizony-bizony, ha lenne egy derék diktátorunk, akkor minden sokkal jobb lenne. Nem lenne annyi széthúzás, nem lennének folyton ellenvélemények, amelyek megakadályoznák a helyes kormányzást.

Igazságtalan-e az alapjövedelem?

Sokat vitatott kérdés, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem milyen gazdasági és társadalmi következményekkel járna. Minket filozófusokat viszont az érdekel, hogy igazságos intézmény-e.

Igaz szó, igaz élet

Cseke Ákos: Igaz szó, igaz élet. A kései Foucault és az igazság története. L'Harmattan, Budapest, 2015.

Teremtés

Az emberi méltóság filozófiája

Barcsi Tamás könyve, Az emberi méltóság filozófiájanem csak felvázol egy sajátos koncepciót a mindenkit megillető minimális tiszteletről, de átfogó történeti áttekintést is ad.