Jelenlegi hely

Schwarzenegger fogalma és Leibniz

Schwarzi az Schwarzi, Schwarzenegger neve fogalom az akciófilmekben. Schwarzi fogalmából elég sok minden következik: az például logikai lehetetlenség, hogy Schwarzi egy érzelmes vámpírt alakítson – nem, ez teljességgel ellent kell mondjon a fogalmának!

Kirekesztő álláshirdetések

Teljesen természetesnek vesszük, hogy sok álláshirdetésben bizonyos – piaci szempontból teljesen érthető – megkülönböztetéssel él a munkaadó.

Corpse bride - A filozófia két fogalma

Kapelner Zsolt által az utóbbi időben különböző fórumokon propagált, a filozófia reformjának és népszerűsítésének programja mellett lándzsát törő nézetei négy, a filozófia alapjait érintő meggyőződésén nyugszanak.

Őrültek-e a filozófusok?

Néhány évvel ezelőtt különböző tévéműsorokban a „filozófus” címkével a neve alatt fellépő Sebeők Jánost tipikus őrült filozófusként mutogatták. A „filozófus” beköltözött a Fővárosi Állatkert egyik ketrecébe, a TV maciról rappelt, és Győzikével pacsizott a celebműsorok kanapéján. Filozófusi szerepe a nézők számára jobbára úgy nyilvánult meg, hogy nehezen érthető dagályos körmondatokban fogalmazta meg tanáros stílusú magyarázatait, amelyekbe mindenféle szakszavakat csempészett.

Csillagközi történelemfilozófia

Bármilyen illúziórombolóan hangzik is, száraz józan ésszel tekintve a kérdést, leginkább az tűnik valószínűnek, hogy az emberiség, és az emberi kultúra véges időn belül (talán pár ezer, vagy legfeljebb millió év) el fog tűnni a Föld színéről. A technikai és gazdasági fejlődés egy ponton túl stagnálásba vagy hanyatlásba fordul, talán a környezetszennyezés, a túlnépesedés, járványok vagy a környezeti feltételek változása pedig alighanem egyszer majd eltünteti az általunk ismert emberi kultúrát.

A gyorsfagyasztott életérzés-zenéről

Mi kell egy jó zeneszöveghez, vagy vershez, hogy megérintse a befogadót? Sajnos jóformán ma már programot lehetne írni erre is. Ennek a cikknek kapcsán érlelődött meg bennem a vélemény, hogy a popművészet egy markáns szelete jórészt a közkinccsé lett frázisok puffogtatásával érzékenyít el – minket hallgatókat.

Monogámia?!

Így vagy úgy, az európai kultúrában – szóval nem csak a földrajzilag értett Európában, hanem a világ kulturálisan európai eredetű részén – a monogám kapcsolat mégiscsak társadalmi elvárás. A legtöbben rosszallják ha egy nő szabadabban kezeli a szexualitást a megszokottnál; a gyengébbik nemnek pedig szintén megvan róla a véleménye ha egy férfi teszi ezt; és bár a férfiak többnyire megbocsátóbbak a saját nemükkel szemben, talán mégsem fogadják el expliciten a „csalj barátnőt” etikai elvet.

Képtelen képzelet

A képzelet működése már az ókor óta foglalkoztatja a filozófusokat és gyakran együtt kerül elő az érzékeléssel és az emlékezettel. Ebben a cikkben egy olyan fogalomról lesz szó, mely rendkívüli jelentőségre tett szert az elmúlt száz év filozófiájában és egyaránt kötődik mindhárom képességhez: a képről. Persze már a képekről is nagyon sokat lehetne beszélni, ahogy azt meg is tette sok filozófus, művészettörténész, neurológus, pszichológus és még ki tudja ki más.

FilTV: A felvilágosodástól az elsötétítésig

 Ludassy Mária egyik fő kutatási területe – és az alábbi előadás témája – a francia felvilágosodás egy mai napig hallatlan jelentőségű kérdésfelvetése: vajon a politikai vezetés feladata, hogy az új generációt szigorúan az erényes társadalom eszményi elveinek megkérdőjelezhetetlen tiszteletére nevelje? (Ezt a nézetet képviselte például Robespierre és Rousseau.) Ám a gondolkodás nélküli engedelmességre nevelés, azzal a veszéllyel jár, hogy a nép vakon engedelmeskedik majd akkor is, amikor a politikai vezetők gonosz vagy ostoba döntéseket hoznak.

A mém-Kant nem Kant

A mémkultúra eluralkodásának némi pozitívumaként tekinthető, hogy a 9Gag-néző közönséggel az olyan nagy filozófusokat is megismerteti, mint például Immanuel Kant.

 Ám az „I can't” „I. Kant” szójáték nem csak a szóviccek lehangolóan bugyuta sémájával rombolja az agysejtjeinket, van itt egy másik kicsit aggasztó jelenség, amely leginkább az internetes információáramlás megbízhatóságába vetett hitünket kell, hogy megingassa.

Oldalak