Jelenlegi hely

Szabadság, közösség és az állam

Régi vita a politikai filozófiában, hogy meddig terjed az állam beleszólási hatásköre az emberek életébe. Manapság sokunk számára megkérdőjelezhetetlen, hogy az állam nem avatkozhat bele vallási kérdésekbe.

Irónia és metafora

A nyelvhasználat ezen módjai az analitikus filozófia korai korszaka óta foglalkoztatják a nyelvfilozófusokat, és a mai napig megosztja őket. Paul Grice az implikatúra fogalmával az addigiaktól szögesen különböző elemzéssel járult hozzá a kérdés vizsgálatához. 1967-ben a Harvardon tartott Logic and Conversation című előadásában a hétköznapi nyelv és a logika nyelve közötti diszkrepanciák magyarázatára vezette be a fogalmat.

Mégis mit kellett volna tennem?

Az elmúlt év egyik legmegrázóbb híre volt annak a férfinak a halála, akin miután kizuhant egy forgalmas útra egyetlen járókelő igyekezett csak segíteni. Utólag persze könnyű erkölcsi ítéletet hozni az utca épp arra járó népségéről, akik bámészkodva vették körül a szörnyűséget vagy közönybe burkolózva továbbálltak. Néhány nappal később azonban egy érdekes cikkbe botlottam, amely a járókelők viselkedésének szociálpszichológiájáról szólt.

Érdek és erény

Sok elképzelés szól amellett, hogy társadalmunk haladhatna jobb irányba is, pusztán azáltal, ha az emberek egymáshoz való viszonya változna meg. Ezen elgondolások alapja, hogy úgy tekintünk az emberre, mint érdekorientált lényre, ami önmagában nem elég ahhoz, hogy a társadalom jó irányba haladását megalapozza. Ehhez kellenek társadalmi kapcsolatai is. Társadalmi relációinknak tehát mutatnia kell valamilyen irányba, amit kontextustól függően erkölcsnek, vagy erénynek hívunk

Miért legyek PC?

A politikai korrektség híres-hírhedt problémája az utóbbi időkben ismét a figyelem középpontjába került. Erről a fogalomról sokan sokfélét gondolnak: egyesek szerint a békés egymásmellett élés és a toleráns társadalom elengedhetetlen alapköve, mások szerint értelmetlen – sokszor nevetséges – túlóvatoskodás, ami jogtalanul tiltja meg nekünk, hogy a dolgokat a nevükön nevezzük.

Ostobaság-e a vallásos hit?

Sokan gondolják, hogy a vallásos hit olyan fajta ostoba, sőt veszélyes babonaság, amelytől felvilágosult korunknak ideje lenne megszabadulni. Elvégre a legtöbb vallás alaptételei irracionálisnak tűnő, a józanésszel szembemenő állítások, melyek igazságára semmiféle bizonyíték nincs. Meg aztán: a mindinkább fejlődő természettudomány a legtöbb problémára rég választ talált már – vagy hamarosan választ fog találni –, melyek a primitív embert a misztikus, vallásos magyarázatok megalkotására késztették – állítják e nézet képviselői.

A vita szelleme: érvelés és megértés

„You might fear that understanding your enemies is half-way
 to sympathizing with them, or a quarter-way to joining them,
 and if you insist that the dispute is one that has to be polarized,
 compromise will seem like treason.”
 Simon Blackburn: Truth. A Guide.

Oldalak